Plakat - 24.01.2018

  • в

    Te wolne motyle

    Leonard Giersz liryczna komiedia

    Szukanie własnej drogi, definicje głównego celu życia będą obchodziły młodych ludzi zawsze. Człowiek przychodzi na Ziemię, aby realizować się w zawodzie, w miłości, w rodzinie…

    Siergiusz Kurylenko