Plakat - 18.02.2018

  • в

    Dwie Marfuszy

    Oksana Маszynkowа baśń

    U jednego leśnego skraju lasu żyły-były dwie Marfuszy… Przychodźcie do nas na baśń i zobaczycie, że praca i staranność dokonują cudów, i co czyni z ludźmi lenistwo i nieposłuszeństwo. A którym być, wybierać wam…