Plakat - 27.02.2018

  • в

    451 stopni Fahrenheita

    Adolf Shapiro. Po romanu Raya Bradbury'ego. fantastyka

    Spektakl “451 stopni Fahrenheita” jest postawiony po jednoimiennemu fantastyczno-naukowemu romanu Raya Bradbury’ego, wydanego w 1953 roku.

    Gennadiusz Muszpiert