Plakat - 29.05.2018

  • в

    Święty potwory

    Jean Кokto melodramat o teatrze

    “Nasi zwolennicy nie decydują się przychodzić za kierowców stawidła – w tym ich główny błąd”! – zawiadamia po sekrecie aktorka Ester młodej gościowi z widowni.

    Giennadjusz Muszpert