Plakat - 30.05.2018

  • в

    Lot nad kukułczym gniazdem

    Dale Wasserman na podstawie powieści Kena Kizi

    Spektakl – laureata nagrody imienia artysty ludowego ZSRR Cyryla Ławrowa na XIV Międzynarodowym festiwalu teatralnym “Spotkania w Rosji”, Sankt-Petersburg, 2012 rok.

    Gennadiusz Muszpiert