Plakat - 03.10.2019

  • в

    Czas i rodzina

    John Boynton Priestley historia wielkiej rodziny

    Gdyby istniało takie czarowne okno, przez które realnie zaglądać do przyszłości, może ludzie byli by litościwe, bardziej ostrożny i delikatniej jeden z jednym.

    Giennadij Mushpert