Plakat - 31.10.2019

  • в

    Bardzo prosta historia

    Maryja Łado Tragikomedia

    PREMIERA! Sztuka М.Łado “Bardzo prosta historia” rzeczywiście jest bardzo prosta po niechytrości fabuły, lecz jednak, zaczepia najcienkie struny duszy ludzkiej, przypominając nam o tych wartościach, które tracą się w życiowej bieganinie, w praktyczności i pragmatyczności naszego bytu.

    Oksana Маszynkowa