Plakat - 01.11.2019

  • в

    Polowanie na szczury

    Pieter Turrini Tango bez antraktu

    Zbyt to nie prosto być sobą. Nasi personaże przedsiębiorą taką heroiczną próbę. I u ich wyszło. Prawie. I wyszło by w pełnej mierze, gdyby ten świat nie był by taki okrutny.

    Giennadij Muszpiert