Charytonowa Walentinа

Charytonowa Walentinа
aktorka

 

Białoruski państwowy teatralny-artystyczny instytut.

 
W teatrze z 1980 roku.