Ciebieńkow Aleksandr

Ciebieńkow Aleksandr
baletnik

 

 
Moskiewski ordery Pracującego Czerwiennego Sztandaru instytut kultury.
Kierownik i choreograf tanecznego театра "Galeria".

 
W teatrze z 1996 roku.