Moreckaja Swiełana

Moreckaja Swiełana
aktorka

 

Państwowy instytut teatralnej sztuki imienia А.W.Łunaczarskiego.

 

W teatrze z 1984 roku.

Posiadaczka medalu Francaska Skaryny, 2011.
Zasłużona artystka Republiki Białoruś, 2017.