Szełkoplasow Aleksandr

Szełkoplasow Aleksandr
aktor

 

Państwowy instytut teatralnej sztuki imienia А.W.łunaczarskiego.
Zasłużony artysta Republiki Białoruś, 2007.

 

 

W teatrze z 1989 roku.