Wołkowa Ludmiłа

Wołkowa Ludmiłа
aktorka

 

Białoruski państwowy teatralny-artystyczny instytut.

W teatrze z 1971 pо 1973, z 1976 po 1978, z 1984 roku.

 

Zasłużona artystka Republiki Białoruś, 1997 год.
Znak Ministerstwa kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury Białorusi", 2012 rok.
Posiadaczka medalu Francyska Skaryny, 2014 rok.