Dwie Marfuszy

Oksana Маszynkowа
Dwie Marfuszy
baśń
Reżyser-inscenizator - Oksana Маszynkowа
Malarz-inscenizator - Nadieja Kaspierczyk
Muzyczne załatwienie - Anatolij Каndybа
Choreograf - Wiktoria Баlcer
     U jednego leśnego skraju lasu żyły-były dwie Marfuszy...
Przychodźcie do nas na baśń i zobaczycie, że praca i staranność dokonują cudów, i co czyni z ludźmi lenistwo i nieposłuszeństwo.
A którym być,  wybierać wam...
W spektaklu zajęte:
Tetiana Аblens, Maryja Меleszkо, Olga Żadźko.
Trwanie spektaklu 50 minut
Premiera 10, 11 czerwca 2017 roku
Spektakl idzie językiem rosyjski
3+