Balcer Wiktoria

Balcer Wiktoria
baletmistrz

 

Moskiewski ordery Pracującego Czerwiennego Sztandaru instytut kultury.

 

W teatrze z 1996 roku.