Yaskiewicz Siergiej

Yaskiewicz  Siergiej 
reżyser
Białoruski państwowy uniwersytet kultury.
Białoruska akademia sztuk.

W teatrze z 2020 roku.